—d1178

تشکر و سپاس سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار،…

—d1177

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت سیستم های اطلاعاتی عنوان : ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت…

—d1173

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی اساتید راهنما :…

—d1169

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک) بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک تکنیک‌های…

—d1167

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسی فناوری اطلاعات عنوان/موضوع :رویکردی مبتنی برگراف به منظور خوشه‌بندی ترکیبی افرازبندی‌های فازی…

—d1166

center2769235پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد 00پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد center1870710وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران 00وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران…

—d1165

دانشکده آموزش هاي الکترونيکي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي فناوري اطلاعات(تجارت الکترونيک) تعيين عوامل موثر بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتري در جذب سهم بازار (مطالعه موردي شرکت…

—d1162

دانشکدة آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات ( گرایش طراحی و تولید نرم افزار ) طراحی و پیاده سازی سیستم خبره برای پیش بینی…

—d1160

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی فناوری اطلاعات عنوان / موضوع : نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده…

—d1159

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی فناوری اطلاعات عنوان: مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیکهای داده‌کاوی…