Menu

فرمت ورد: دانلود پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی : بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد

0 Comment

با عنوان : مطالعه موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکدة عاوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجة کارشناسی ارشد( M.A )

عنوان:

مطالعه موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد با نگاهی بر ابداعات و ابتکارات او

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین اسکندری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فیروز فاضلی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه: 3

1-2-اظهار مساله. 6

1 – 3 پرسش‌های پژوهش.. 8

1- 4 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 9

1- 5 پیشینه پژوهش.. 9

1 – 6 اهداف پژوهش.. 9

1- 7 فرضیه‌های پژوهش.. 10

1-8 تعاریف واژه‌های کلیدی.. 11

1 – 9 روش پژوهش.. 11

1-10- حدود و قلمرو پژوهش.. 12

فصل دوم: فروغ و اندیشه اش

2- 1 زندگینامة فروغ. 14

2-2- شعر و اندیشة فروغ و تأثیر زندگی در شعرش: 20

2-2-1 مختصات مهم شعر «فروغ» 27

2-2-2 نظری بر شعر نو. 32

2 – 3 -فروغ و رابطۀ او با شعر نیما و دیگر شاعران. 38

2 – 3– 1 تأثیر پذیری فروغ از ادیت سیتول. 38

2- 3- 2 تأثیر پذیری فروغ از «شاملو» 41

2- 3 – 3 رابطۀ سپهری با شعر «فروغ» 44

2 – 3 -4 فروغ و مولوی.. 48

فصل سوم : مطالعه اوزان اشعار فروغ

3-1- اهمیت وزن از نظر اقوام ابتدایی…..52

3-1-1- عروض ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. 55

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-2- وزن چند شعر دیگر فروغ. 61

3-2-ابداعات و ابتکارات فروغ. 102

3-3-انواع جناس در اشعار فروغ. 120

3-4- وضع واژه های بسامدی در اشعار فروغ-موسیقی درونی……123

3-5- واج آرايي.. 131

فصل چهارم: مطالعه قوافی در اشعار فروغ

4- 1-قافیه در اشعار فروغ. 138

4-1-1- تشخصی که قافیه به کلمات خاص هر شعر می‌بخشد : 142

4-1-2-زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت : 144

4-1-3-استحکام شعر : 147

4-1-4-جدا کردن و تشخص مصراعها : 150

4-2-تداعی معانی : 152

4-3-توجه دادن به زیبایی ذاتی کلمات : 153

4-4-تناسب و قرینه سازی : 154

4-5- القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات : 156

فصل پنجم: برر سی قوالب شعر فروغ فرخ‌زاد

5-1-قالب در شعر فروغ فرخ‌زاد. 181

5-1-1-قالب نیمه سنتی.. 181

5-1-2-قالب چهارپاره نو. 187

5-1-3- (عامی-آهنگی) 191

5-1-4-نیمایی.. 193

5-1-5- نیمایی نو(سبک شخصی فروغ) 193

فصل ششم

نتیجه ­گیری ….206

منابع: 215

چکیده

زبان فروغ زبانی می باشد آهنگین و ملایم و صمیمانه و روان، شاید نزدیک ترین زبان ادبی به طبیعت، کلام عادی باشد که آن همه نیما به آن سفارش می‌نمود و همین زبان می باشد که بیشتر موسیقی خود را از موسیقی مکالمه و روایت گرفته می باشد تا از عروض.

و گاهی «فروغ» برای حفظ این آهنگ طبیعی، قوانین عروض رسمی‌را به صورت طبیعی رعایت نکرده می باشد. این زبان از طرف دیگر زبانی می باشد سخت عاطفی و مؤثر، زیرا از دل برآمده و بوی صداقت و صمیمت می‌دهد، همان که خودش می‌گفت : «شعر صمیمانه نه فاضلانه».

زبان شیرین فروغ، زبانی می باشد منبعث از مکالمات روزانه مردم و گفتگوهای عادی در محیط طبیعی زندگانی. و موسیقی شعر برگرفته از زبان می باشد و بایستی موسیقی مأنوس مردم همان روزگار باشد. به همین دلیل می باشد که اشعار زیبا و دلنشین فروغ، در ما احساسی به وجود می‌آورد که اشعار بسیار عالی تر دوره‌های قدیم از ایجاد آن قاصرند.

خودِ فروغ به زبان خاص خود و اصولاً اهمیت زبان در انتقال احساس و ایجاد موسیقی توجه داشت و گفتگوهای وی در توضیح مطلب فوق مهر تأکید را می‌کوبد :

«اگر دید، دید امروزی باشد، زبان هم کلمات خودش را پیدا می کند و وقتی زبان یکدست و صمیمی‌گردید، وزن خودش را با خودش می‌آورد و به وزن‌های متداول تحمیل می کند. (شمیسا، 1376 : 98 – 96) آن چیز که معلوم می باشد این می باشد که فروغ برای عروض و وزن ارزشی قائل نیست و می‌گوید : «لازم نیست وزن و قافیه را رعایت کنی. کوشش کن با ریتم کلمات، یک حرکت کلی به وجود بیاوری که شنیدنی باشد، یعنی در گوش تبدیل به یک نوع گردد. »

فروغ، با ذوق و قریحه خدادادی خود مؤفق به ابداع چندین وزن عروضی تازه گردید و نیز چند وزن نادر دارد با اینکه می‌گفت : «من هیچ اوزان عروضی نخوانده ام».

واژگان کلیدی : فروغ- موسیقی – عروض – قافیه.

«فــصل اول»

 کلیات تحقیــق

 1-1-مقدمه:

در این رساله موسیقی شعر فروغ فرخ­زاد، با نگاهی سبک شناسانه مورد مطالعه قرار گرفته­می باشد. با توجّه به اینکه طبیعی بودن، جزء مؤلفه­های اساسی در همة­ عناصر شعری اوست، موسیقی نیز در بافتی کاملاً طبیعی و حسّی ارائه شده که در این نوشتار برجستگی و فرق وزن شخصی ( موسیقی بیرونی) شعر او و نیز به تأثیر قافیه و ردیف به عنوان ارکان موسیقی کناری و برجستگی خاص موسیقی درونی، علی الخصوص تکرار در همه سطوح، پرداخته شده­می باشد.

فروغ شاعر زندگی می باشد و گوشه­های بکر آن را زیسته و سروده می باشد، پس طبیعی می باشد در شعر او همه چیز طبیعی باشد. مانند موسیقی که کارکرد درست آن از جنبه­های قدرتمند شعرهایش می باشد. وزن عروضی و نیمایی، آشکارترین شکل موسیقی در شعر فارسی می باشد که مبنای وزن عروضی، همسانی و تساوی ارکان عروضی و اساس وزن نیمایی، مبتنی بر عدم لزوم همگونی مصراع­هاست. یکسانی زحاف در رکن آخر وزن، در همة مصراع­های یک شعر در عروض سنتّی لازم می باشد و در شعر نیمایی به دلیل شکستن وزن و عدم تساوی ارکان، زحاف رکن آخر در مصراع­های شعر می­تواند متغیّر باشد. البته هر ابزاری را که شاعر در شعر بهره گیری کند تا کلام را از سیاق طبیعی نثر خارج سازد و در آن طنین و تناسب ایجاد کند، از گونة موسیقی شعر محسوب می­گردد.

اگر بخواهیم شاعران طراز اول شعر فارسی را از بدو پیدایش تاکنون، به اعتبار سبک‌های مختلف شعر فارسی برشماریم، بدون شک ناگزیر به اقرار این حقیقت خواهیم گردید که چند تن از بزرگان شعر فارسی در قرن حاضر می‌زیسته‌اند و یکی از ایشان «فروغ فرخ‌زاد» می باشد.

خوشبختانه «فروغ» در مورد شعر، ذهنی باز و بدون تعصب داشت و درمورد اشعار خود انتقادهای تندی دارد. یک جا می‌گوید : «می‌خواهم بگویم که حتی بعد از خواندن نیما هم، من شعرهای بد خیلی زیاد گفته ام»

موسیقی و آهنگ شعر محدود به قالب عروضی و بحر شعر نیست. بلکه در نوع پیوستگی کلمات با یکدیگر و ایقاعهای شعر، موسیقی شگفت انگیزی احساس می گردد که کم از موسیقی وزن شعر نیست. زیرا موسیقی شعر دامنه پهناوری دارد و می‌توان آن را در چهار صورت مورد مطالعه قرار داد :

 • موسیقی بیرونی که همان وزن عروضی می باشد بر اساس کشش هجاها و تکیه‌ها.
 • موسیقی کناری که قافیه و ردیف را شامل می گردد و آن چیز که در حکم آن می باشد و تکرارها.
 • موسیقی داخلی یا درونی که عبارتست از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر. به اظهار دیگر مجموعة هماهنگی‌هایی که از طریق وحدت و تضاد صامت‌ها و مصوت‌های کلمات یک شعر پدید می‌آید مانند انواع جناس‌ها.
 • موسیقی معنوی که ارتباط‌هایی پنهانی یک مصراع یا لخت از رهگذر انواع تضادها و تقابل‌ها پدید می‌آید.

وزن، موسیقی بیرونیِ شعر را ایجاد می کند و ایقاعهای کلمات موسیقی درونیِ آن را البته موسیقی داخلی را با موازین عروضی نمی‌توان سنجید و همان می باشد که استاد لامبورن lamborn می‌گوید : موسیقی درونی که در شعر پیدا می گردد از وزن و نظم وسیعتر می باشد و چه بسا شعرهایی که از نظر نت موسیقی مساوی هستند و از نظر موسیقی اصوات کلمات و موسیقی درونی متفاوت‌اند و حتی هر بیت از یک شعر ممکن می باشد موسیقی خاصی داشته باشد که با موسیقی درونیِ بیت دیگر متفاوت باشد»

این پایان نامه به برررسی و نقد موسیقی فروغ و توضیحی در مورد جنبه‌های شاعری او و همچنین به بحث‌های عروضی شعر فروغ می‌پردازد.

مقصود و مقصود نگارنده از انتخاب این موضوع قرار دادن اطلاعاتی تازه و نو در اختیار خوانندگان گرامی می باشد. هر چند که این رساله باز هم جای بحث و گفتگو و جستجو دارد.

در آغاز کل دیوان فروغ را تقطیع نموده و سپس از منابع مختلف یاری جستم. این رساله شامل 6 فصل می‌باشد که فصل اول آن مربوط به کلیات پژوهش می باشد. فصل دوم که شامل 3 بخش در مورد زندگینامه، شعر و اندیشة فروغ می باشد.

فصل سوم که شامل5 بخش بوده و به مطالعه اوزان کل دیوان فروغ می پردازد.

درفصل چهارم به مطالعه قوافی اشعار فروغ پرداختم.

فصل پنجم اختصاص دارد به قوالب شعری فروغ که مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

و در نهایت فصل ششم نتیجه گیری از کل این فصول می باشد.

با تمام تلاشی که در این زمینه انجام داده‌ام، به یقین این رساله هنوز هم ناقص بوده و باز هم جای بحث و گفتگو و ادامه را دارد. امید آن می باشد که خوانندگان محترم هرگونه کمی و کاستی در این رساله را به دیده اغماض بنگرند.

1-2-اظهار مساله:

موسیقی شعر، دامنة پهناوری دارد. گویا نخستین عاملی که مایة رستاخیز کلمه‌ها در زبان شده و بشر ابتدایی را به شگفتی واداشته می باشد، همین کاربرد موسیقی در نظام واژه‌ها بوده می باشد.

هر مجموعۀ گفتار از مقداری عناصر آوایی و صوتی به وجود آمده می باشد و این مجموعه آوایی و صوتی ممکن می باشد با یکدیگر یا بعضی از آنها، با بعضی دیگر، توازنها یا تناسب‌هایی داشته باشند و در ارتباط ای که اجزایش – بلحاظ انواع تناسب‌ها – با یکدیگر می‌توانند داشته باشند دارای انواع موسیقی‌های زبانی نیز می‌تواند باشد و ما بعضی از این انواع شناخته شدۀ تناسب‌ها را به اختصار در ذیل مورد تصریح قرار می‌دهیم :

الف ) وزن : اهل هر زبانی وزن شعر خود را در تناسب‌هایی خاص احساس می‌کنند که اهل زبان دیگر ممکن می باشد آن تناسب را احساس نکنند.

ب ) قافیه : همان مجموعه آوایی، گذشته از وزن، بلحاظ اشتراک صامتها و مصوتها، در مقاطع خاصی – وسط یا آخر و حتی اول هر قسمت – می‌توانند تناسب دیگری هم داشته باشند که خود صورت دیگری از موسیقی شعر می باشد و آن را قافیه (به معنی عام کلمه که شامل قافیه‌های میانین هم می گردد) می‌خوانیم.

ج) ردیف : شکل دیگری از موسیقی شعر می باشد که در حقیقت تکمیل موسیقی قافیه می باشد یا شکل غنی تر شدة قافیه‌هاست.

د) هماهنگی‌های صوتی : همان مجموعة عناصر آوایی، بلحاظ اشتراک صامتها و مصوتهای موجود در داخل سراسر زنجیرةگفتار، و نه در مقاطع خاصی، امکان تناسب‌های دیگری هم در آن می‌رود مثل اینکه مصوت «او» یا «آ» یا «ای» و مثلاً صامت سین یا شین یا میم اگر به تناسب خاصی تکرار گردد خود جلوة دیگری از موسیقی شعر می باشد و عاملی در رستاخیز کلمه‌ها. سهم بسیار عمده ای از موسیقی شعر در همین بخش هماهنگی‌های صوتی عبارات نهفته می باشد که اندکی از آن را قدما در مباحث مربوط به انواع جناسها مطرح کرده‌اند.

هیچ ملّتی را نمی‌شناسیم که از موسیقی بی بهره باشد پس بایستی بپذیریم که موسیقی پدیده‌ای در فطرت آدمی‌می باشد. عواملی که آدمی‌را به جستجوی موسیقی می‌کشانده می باشد همان کششهایی می باشد که او را وادار به گفتن شعر می‌کرده می باشد و پیوند ایندو سخت استوار می باشد. زیرا شعر در حقیقت موسیقی کلمه‌ها و لفظ‌هاست و غنا، موسیقی الحان و آهنگها.

از آنجایی که بحث درمورد موسیقی بیرونی، کناری، داخلی و معنوی در اغلب کتابها آمده می باشد در همین راستا کوشش خواهد گردید در این رساله دربارة ابداعات و ابتکارات فروغ فرخ‌زاد در وزن شعر معاصر بحث بیشتری به میان آید.

«وزن شعر یا عروض، چیزی جدا از شعر نیست و چیزی نیست که ثابت و غیر قابل تغییر و دگرگونی باشد و بایستی به این نکته توجه داشت که علم عروض مقدم بر شعر نیست…» (ترابی، ضیاء الدین، 1375 : 36).

هر اثر هنری، منطقی خاص خود دارد و هیچ شعر بزرگ و حتی خوب نمی‌تواند اندیشه‌ای را در خود نپرورده باشد. شعر فروغ، جدای از وزن و عروض و موسیقی، شعری می باشد که فکر کردن و نگاه کردن و حس کردن و دیدن را به ما یاد می‌دهد.

شعر فروغ، شعری می باشد دارای ساختی استوار و جوهری ناب که همواره خواننده را از پنجره‌های تصاویر گوناگون و بر جاده‌های مصراع‌های رنگارنگ به تماشا و حرکت وا داشته و وا می‌دارد.

آن چیز که مسلم می باشد همه وزن‌هایی که با الهام مصراع اول به ذهن شاعر می‌گذرد و او را به رعایت وزن الهام شده وا می دارد، از جریان ناخودآگاهی سرچشمه می‌گیرد که با تمامی‌احساسهای شدید و هیجانات روحی و ذهنی که نتیجة برخورد حواس اوست با اشیاء و تصاویر آنی و فرار، ارتباط مستقیم دارد و همین می باشد که وزنها تندند و گاهی حتی تندتر از آن که بتوان آنها را به همان کیفیت که در مصراع نخست شکل گرفته‌اند، دنبال نمود و ادامه داد. این می باشد که جویبار کلمات مترنّم از مسیر عروضی خود می‌گریزند و منحرف می شوند.

تمام روز در آئینه گریه می‌کردم

که آغازی می باشد صاف و بی سکون یا سکته. اما بعد :

که زیرا حبابهای کف صابون

که در صورت کشش «که» آغاز مصراع، درست می باشد اما در غیر از وزن مصراع آغاز «یا»

و از شکافهای کهنه، دلم را به نام می‌خواند.

که سکته ای تند دارد و گریز آن از چهارچوب اوزان عروضی پیداست و نشان دهندة اینکه فروغ نمی‌تواند همة این تصاویر تند و فرار و همه آن حرفهایی را که در این آب و خاک، در عالم شعر تازگی دارد، در شکلهای عروضی اوزان بگیرد و بپرورد. (حقوقی، 1387 : 336 – 308)

اگر بتوانیم به گفتة محمد حقوقی – در هم ریختگی اوزان عروضی را «حسی» یا گفتاری بنامیم، مشروط بر اینکه بهانه ای به دست ناآگاهان ندهد، موسیقی کلام فروغ با همه آشفتگی‌های وزنی، گوهری ناب و با ارزش به شمار می‌آید، وچه بسا اینکه اگر اجل به وی مهلت می‌داد، به یقین یکی از پرچمداران شعر نیمایی می‌گردید.

1 – 3- پرسش‌های پژوهش:

در این پژوهش به سئوالات زیر پاسخ داده می گردد :

 • آیا اشعار فروغ از ساختی استوار و منطقی برخوردار می باشد؟
 • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 • آیا می­توان کوشش فروغ در آفرینش موسیقی جدید در کلام و نوآوری در پهنة موسیقی زبان را ناشی از عدم توان وی در برخورد با وزن عروض تلقی نمود؟
 • آيا وزن شعر چیزی غیر از حرکت کلی و آهنگین کلمات می باشد؟
 • آْیا شاعر می­تواند در صورت داشتن ذهن موسیقایی با بهره گیری از امکانات موجود در زبان به خلق اوزان جدید بپردازد؟
 • آيا می­توان علاوه بر آخر مصراع، در اول و وسط مصراع­ها نیز توسع اعمال گردد؟
 • اشعار فروغ فرخ­زاد در چه وزن و بحرهایی سروده شده می باشد؟

1- 4- اهمیت و ضرورت پژوهش :

این پژوهش به دلیل نشان دادن توان شاعری فروغ در پرداختن به وزن عروضی و نیز ابداع و نوآوری‌های وی در محدودة قواعد عروضی با بهره گیری از کلید اختیارات مجاز شاعری و کلیة زحافات رایج و حتی غیرمتداول اما قابل تصور و وقوع افاعیل عروضی و ترکیب دو یا چند وزن و با بهره گیری از امکان تکرار افاعیل یا بعضی از آن در قسمت‌های مختلف هر مصراع، به خوانندگان محترم می باشد.

1- 5 -پیشینه پژوهش :

تاکنون رسالة مستقلی در این ارتباط نوشته نشده می باشد.

1 – 6- اهداف پژوهش :

1- هدف از تنظیم و تدوین رساله این می باشد که در تقطیع شعر فارسی چه کل و چه نو بایستی این واقعیت را در نظر داشت که اولاً موسیقی شعر تنها محدود به آن نیست که به وزن عروضی معروف شده و اساس وزن شعر فارسی را تشکیل داده می باشد. ثانیاً زبان فارسی، زبانی می باشد هجایی که از نظر ساخت و ترکیب با قوالب یا همان افاعیل عروض شعر که از زبان و شعر عرب اقتباس شده، دقیقاً قابل تطبیق نیست.

2 – پس از انجام این رساله، خوانندگان محترم می‌توانند اطلاعاتی را در مورد عنوان این رساله دریافت نمایند و دریابند که فروغ به سرودن شعری مؤفّق شده که از همة امکانات نهفته در بعد موسیقایی و وزن و آهنگ شعر بهره گیری کرده می باشد.

3 – این پژوهش از آن جهت که مطالبی را در مورد اختیارات بدیع شاعری بازگو می کند، دارای اهمیت می باشد.

1- 7 – فرضیه‌های پژوهش:

 • اشعار فروغ در عین سادگی و روانی از ساختن استوار و منطقی برخوردار می باشد. اشعار با بیانی ساده و به گونة خاطره نگاری آغاز می­گردد و دارای لحنی روایی می باشد.
 • امکان نوآوری در وزن شعر هست.
 • وزن، چیزی نیست غیر از حرکت کلی و آهنگین کلمات که در نهایت در گوش شنونده به نوعی وزن و موسیقی منتهی می­گردد.
 • وزن شعر صرفاً محدود به اوزان شناخته شدة پیشین و مذکور در کتابهای عروض شعر نیست.
 • فروغ بیش از هر چیز در پی توسعه بخشیدن به وزن در اول و وسط و پایان مصراع می باشد.
 • اکثر اشعار فروغ در بحر مضارع و مجتث می باشد.

1-8 -تعاریف واژه‌های کلیدی :

فروغ: فروغ فرخ‌زاد در سیزدهم(پانزدهم) دی ماه سال 1313 از حاصل پیوند سرهنگ محمد فرخ‌زاد و توران وزیری تبار که زندگی مالی متوسطی داشتند، در تهران چشم به جهان گشود. او دو برادر به نام‌های امیر و فریدون و یک خواهر به نام پوران داشت.

موسیقی:موسیقی و آهنگ شعر محدود به قالب عروضی و بحر شعر نیست و شامل 4 بخش می گردد:

 • موسیقی بیرونی که همان وزن عروضی می باشد بر اساس کشش هجاها و تکیه‌ها.
 • موسیقی کناری که قافیه و ردیف را شامل می گردد و آن چیز که در حکم آن می باشد و تکرارها.
 • موسیقی داخلی یا درونی که عبارتست از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر.
 • موسیقی معنوی که ارتباط‌هایی پنهانی یک مصراع یا لخت از رهگذر انواع تضادها و تقابل‌ها پدید می‌آید.

عروض: اوزان بعضی از اشعار«فروغ» نباید با قواعد ثابت و تغییر ناپذیر عروض شعر سنتّی فارسی کاملاً منطبق باشد. همۀ اشعار فروغ وزن دارد اما گاهی نه وزنی که دقیقاً مبتنی بر قواعد عروض شعر کلاسیک باشد

1 – 9- روش پژوهش :

نوع روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی – تحلیلی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای می باشد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این رساله به این شکل می باشد که آغاز اطلاعاتی که جمع آوری شده، مورد مطالعه دقیق قرار می‌گرد و تمامی‌اشعار و سروده‌های دیوان فروغ، تقطیع عروضی شده و مطالبی که شایستة مطرح کردن در رساله را دارد انتخاب و در فصل‌های رساله قرار می‌گرد و رساله به صورت منطقی و علمی‌تنظیم می گردد و توالی موضوعات و فصل‌ها کاملاً رعایت می گردد و در پایان فهرست، منابع و مآخذ به خوانندگان محترم ارائه می گردد.

1-10- حدود و قلمرو پژوهش :

مشکل عمده در انجام این پژوهش، آن بود که منابعی که کاملاً مختص به موسیقی اشعار فروغ فرخ‌زاد باشد موجود نبود و بیشتر در مورد اشعار مهم وی مانند ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، عاشقانه، مرداب، غزل و چند شعر دیگر بود.

تعداد صفحه :228

برچسب‌ها, , , , , , ,