Menu

پژوهش: پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: مروری بر تاثیر آلاینده های کشاورزی بر آبزیان

0 Comment

با عنوان : مروری بر تاثیر آلاینده های کشاورزی بر آبزیان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مروری بر تاثیر آلاینده های کشاورزی بر آبزیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

1-1- مقدمه

رشد فزاینده جمعیت‚ شرایط نامطلوب اقتصادی جهان خصوصا جهان سوم‚ کمبود مواد غذایی‚ گرسنگی و بیماری مانند مسایل در زمینه اقتصاد و کشاورزی می باشند. آفات و بیماری ها همه ساله خسارات هنگفتی به زارعان و کشاورزان وارد می آورد. جهت حفظ محصولات کشاورزی‚ سمپاشی های مکرر‚ بی رویه و ناگاهانه ای انجام می گردد که متاسفانه علاوه بر مقاومت آفات‚ موجبات آلودگی محیط را فراهم آورده و اثراتی در موجودات زنده ایجاد می نماید.

امروزه آلودگي محيط زيست و بويژه محيط زيست دريا، جوامع انساني و موجودات زنده را درگير معضلات جدي و غيرقابل جبران نموده می باشد. ورود منابع آلاينده به آب­ها، تجمع آنها در آبزيان و انتقال به سطوح بالاتر شبکه غذايي بواسطه خطراتي که براي بشر هاوساير موجودات بوجودمي آورد،اکنون زنگ خطري رابراي جوامع بشري به صدادرآورده می باشد.

بسياري از آلاينده­هاي زيست محيطي طي فرآيند­هاي مختلف (بارش، تخليه فاضلاب و پساب­ها، سيلاب و…) وارد منابع آبي مثل آب­هاي جاري،آب­هاي زيرزميني ودر نهايت دريا­ها و ديگر اکوسيستم­هاي آبي مي‌گردد. پس از ورود اين آلاينده ها به بدنه محيط­هاي آبي در سه سطح مي­توانيم به رديابي رفتار آنها بپردازيم: ستون آب،رسوبات کف،بيومس آبزيان (گروه­هاي گياهي و جانوري) بدين­ صورت که آب يا رسوب حاوي آلاينده‌ها بترتيب با مصرف توسط موجوداتي از قبيل پلانکتون­ها و گياهان و بي‌مهرگان کفزي و موجوداتي که از نظر تغذيه­اي وابسته به رسوبات مي­باشند،موادآلاينده خودرابه سطوح تغذيه‌اي بالاتر انتقال مي­دهند.درسطوح بالاترروندانتقال ادامه مي­يابدوبراساس روابط تغذيه­اي (طول زنجيره، رژيم تغذيه­اي موجود و …) غلظت اين عناصر به مرور افزايش يافته و اثرات تجمعي اين فلزات منجر به تشديد اثرات سمي و آلايندگي اين عناصر شده و بيماري­ هايي را در آبزيان ايجاد مي­نمايد.

2-1- آلودگی

آلودگی عبارت اند از افزایش مقدار هر معرف اعم از شیمیایی‚ فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و تأثیر اساسی آب در مصارف ویژه اش گردد.

منابع آلاینده به دو دسته تقسیم می شوند:

۱ – کانون دار

۲ – بدون کانون

که در بین منابع آلاینده بدون کانون , اثر بیشتری برکیفیت آب دارند.

در یکی از مطالعات آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا تخمین زده گردید که منابع آلودگی بدون کانون دربیش از ۶۵ درصد بار آلودگی کلی آبهای سطحی درون آمریکا سهم دارند(EPA, 1989).

در مقیاس ملی فعالیت های کشاورزی اغلب عمده ترین منشاءمنابع آلاینده بدون کانون می باشند.

3-1- آلاینده های آبی از حیث نوع آلاینده شامل ۸ گروه اصلی می باشند:

– مواد نفتی

– آفت کش ها و علف کش ها

– فلزات سنگین

مواد آلی زائد

– میکرو ارگانیسم ها

– آلودگی گرمایی

– زباله های خطرناک

– رسوبات

4-1- انواع آلودگی

الف- آلودگی صنعتی

ب- باران اسیدی

ت- آلودگی کشاورزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج- سایر منابع آلوده کننده

5-1- این آلاینده ها خود بر اساس رفتار اکولوژیک و نحوه آلایش به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف- آلاینده های شیمیایی

ب- بیولوژیکی

ج- مواد فیزیکی

6-1- از حیث اکولوژیک( پایداری در محیط) شامل :

– قابل تجزیه

– غیر قابل تجزیه

۱-۴-۱- الف- آلودگی صنعتی: بسیاری از ضایعات صنعتی که در داخل آب تخلیه می شوند مخلوطی از مواد شیمیایی هستند که از بین بردن آنها سخت می باشد. بعضی از ضایعات صنعتی همچنین سمی نیز هستند. که به سختی کنترل می شوندو با در نظر داشتن مقدارشان یک مشکل بزرگ می سازند . بعضی از کمپانی ها برای کاهش هزینه های خود کوشش می کنند از طریق غیر قانونی اقدام به دفع ضایعات شیمیایی در داخل آب می نمایند.

-4-2- ب- باران اسیدی: یکی از جدی ترین معضلات زیست محیطی که امروزه بسیاری از مناطق دنیا با آن روبه رو هستند‚ باران اسیدی می باشد. مه اسیدی و برف اسیدی که تمام آنها با نزول مقدار قابل ملاحظه اسید از آسمان همراه می باشند غیر از این نوع آلودگی به حساب می آیند.

باران اسیدی دارای انواع نتایج زیان بار بوم شناختی و همچنین اثرات زیان بار بر روی سلامتی بشر دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

باران اسیدی به نزولات جوی که قدرت اسیدی آن بطور قابل توجهی بیش از باران طبیعی( آلوده نشده) می باشد که خود به دلیل حل شدن دی اکسید کربن هوا در آن و تشکیل اسیدکربونیک می باشد‚ گفته می گردد.

از تجزیه H2CO3 ‚ پروتون آزاد می گردد و Ph سیستم را کاهش می دهند. Ph باران اسیدی کمتر از ۵ می باشد. دو اسید عمده در باران اسیدی‚HNO3 و H2SO4 می باشد.

بطور کلی‚ محل نزول باران اسیدی درتوسط باد دورتر از منبع الاینده های نوع اول یعنی SO2 و نیتروژن می باشد. باران اسیدی توسط جابجایی توده هوایی که در برگیرنده آلاینده ها می باشد‚ به وجودمی آیند.

جذب مقداری از الوده کننده های هوا توسط بارانی که در حال باریدن می باشد‚ الوده می گردد. گازهای آلاینده اصلی دی اکسید سولفور و اکسید های نیتروژن اند که در اثر سوزاندن سوخت ها حاصل می شوند. آنها با باران واکنش داده و به شکل سولفوریک و اسید های نیتریک در می آیند.

باران اسیدی وقتی به سطح زمین می رسد اثرات بیشتری دارد. آنها می توانند فلزات سنگین و آلومینیوم را در خاک آزاد کنند. اینها بطور معمول وقتی در یک بخش ساکن اند بی ضرر می باشند اما در یک شرایط اسیدی فعال می شوند و وقتی در داخل دریاچه و نهر رها می شوند. این مواد می توانند حیوانات کوچک و ماهی ها را بکشند.حتی سبب مرگ حیوانات دیگری می شوند که از انها تغذیه می کنند.(مثل مرغ ماهی خوار)

1-4-3- ج- آلودگی کشاورزی: بدليل نفوذ آب زهکشي مزارع و پساب‌هاي کشاورزي به رودخانه‌ها بيش از پيش باعث آلودگي آنها گرديده و با در نظر داشتن نتايج بدست آمده مي‌توان اعلام نمود که نا آگاهي کشاورزان از اثرات سوء سموم باعث شده می باشد که ميزان مصرف آنها بالا باشد. آفت‌کش‌هاي موجود در هوا و بر روي سطح گياهان در اثر آبياري و نزولات جوي، وارد خاک مي‌گردد و از اين طريق وارد آب‌هاي سطحي و زير‌زميني شده و باعث آلودگي آنها مي‌گردد. بدنبال آلودگي آب، آفت کش‌ها به بدن موجودات آبزي وارد شده و آنها را آلوده مي‌نمايند و از اين طريق هم به زنجيره غذايي بشر­ها و ساير موجودات مصرف کننده راه مي‌يابند. با در نظر داشتن حلاليت بالاي آفت‌کش‌ها در بافت چربي، اين مواد به آساني از بدن موجودات دفع نمي‌شوند. انتقال آفت‌کش‌ها در طول زنجيره غذايي با تجمع زيستي و بزرگ نمايي زيستي همراه می باشد. آفت‌کش‌ها با غلظت‌هاي بالايي در بدن پستانداران (ازجمله بشر) نظاره شده‌اند. اين مواد به­علت فعل و انفعالات شيميايي اندک، پايداري پیش روی اکسيداسيون و پايداري پیش روی ديگر فرآيندهاي تخريب به مدت طولاني در محيط باقي مي‌مانند .بعضی از این سموم به خاطر امکان رقابت و همپوشانی با هورمونهای درون ریز در محل‌های اتصال سیستم عصبی و سلولی (Binding sites ) مهم می‌باشند. بدلیل سطوح معین هورمون‌های سیار در موجودات زنده و افزایش مقادیر مواد شیمیایی (حتی مواد شیمیایی با قرابت کم) موجود در بعضی از اکوسیستم‌های آبی، می‌توانند رقیب هورمونهای درون ریز برای اتصال به گیرنده‌های هورمون در محل های اتصالشان باشند. القاء نرینگی (masculinization) یا مادینگی (feminization ) ماهی بوسیله آلاینده های محیطی در طی دهه‌های گذشته گزارش شده می باشد. القاء مادینگی بیشتر از نرینگی نیز گزارش شده می باشد و به نظر می‌رسد در سر تا سر دنیا رایج می‌باشد. به وضوح می‌توان گفت چنین شرایطی در گستره بزرگی از گونه های در سطوح مختلف تروفی زنجیره غذایی از محیط‌های آب شیرین تا دریایی تاثیر می‌گذارد ( علوی، 2008).که باتوجه به مطالب گفته شده این سوال پیش می آید. معمولا بیشتر آلودگی کشاورزی شامل ترکیبات نیتروژنی می باشد.مسائل الوگی نیترات موقعی رخ میدهد که همچنین کودهای شیمیایی بیشتر در مزرعه بکار گرفته میشود.زیادی زباله ها میتوانند به داخل منابع ابهای آشامیدنی راه پیدا کنند یا به داخل رودخانه ها ودریاچه ها بچکد.بعضی از کارشناسان عقیده دارند که سطوح بالایی از نیترات در آبهای اشامیدنی ممکن می باشد تهدیدی برای سلامتی باشد.یک راهکار اروپایی این می باشد که آبهای اشامیدنی نباید محتوی نیترات بیشتر از ۵۰ میلیگرم در هر لیتر آب باشد.

گروه بزرگی از آلاینده های زیست محیطی ‚ سموم کشاورزی می باشد. آفت کش ها گروهی از این سموم هستند که همراه دیگر تولیدات شیمیایی مانند گندزدا ها‚ کودها بطور معمول مورد بهره گیری قرار می گیرد. امروزه بیش از هزار نوع آفت کش در کشورهای مختلف جهان هست.

تعداد صفحه : 60

برچسب‌ها, ,