Menu

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین

مارس 7, 2016

گرایش  برنامه ریزی گردشگری با عنوان : تأثیر صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین

جغرافیا

پژوهش: پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان

مارس 7, 2016

گرایش برنامه ریزی روستایی با عنوان : تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان

جغرافیا

دانلود فایل: پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: تأثير روش‏هاي خاك‏ورزي، پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ ای

مارس 7, 2016

با عنوان : تأثير روش‏هاي خاك‏ورزي، پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه ‏ای در شمال اهواز

مهندسی کشاورزی - دامپروری

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: شناسایی ارقامی از اسفناج که از نظر میزان اسید اگزالیک مطلوب هستند

مارس 7, 2016

با عنوان : شناسایی ارقامی از اسفناج که از نظر میزان اسید اگزالیک مطلوب هستند

مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: شناسایی ارقامی از اسفناج که از نظر میزان اسید اگزالیک مطلوب هستند

مارس 7, 2016

با عنوان : شناسایی ارقامی از اسفناج که از نظر میزان اسید اگزالیک مطلوب هستند

مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی فرایند هضم نشاسته هاي طبیعی و اصلاح شده گندم درسیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی

مارس 7, 2016

با عنوان : مطالعه فرایند هضم نشاسته هاي طبیعی و اصلاح شده گندم درسیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با بهره گیری از منطق فازی شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود: پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان

مارس 7, 2016

گرایش سیاسی با عنوان : تحلیل تأثیر شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان

جغرافیا

دانلود: پایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی سمیت تنفسی اسانس برگ درخت نارنج و برگ درخت اکالیپتوس روی سوسک کشیش و شپشه‏ آرد و شپشه‏ دندانه ‏دار

مارس 7, 2016

با عنوان : مطالعه سمیت تنفسی اسانس برگ درخت نارنج و برگ درخت اکالیپتوس روی سوسک کشیش، شپشه‏ آرد و شپشه‏ دندانه‏ دار

مهندسی کشاورزی - دامپروری

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

مارس 7, 2016

با عنوان :  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

رشته مدیریت

جدید: پایان نامه ارشد مهندسی کامپیوتر: ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌ کننده‌های سریال

مارس 7, 2016

گرایش هوش مصنوعی با عنوان : ارائه یک مدل جدید یادگیری به مقصود آموزش طبقه‌بندی‌ کننده‌های سریال

مهندسی کامپیوتر